Kert- és tájépítészet

Az Art Vital Kft. megalakulása óta kiemelt odafigyeléssel kezeli az általa tervezett épületek és létesítmények környezetének formálását. A cég tevékenysége során több alkalommal találkozott olyan igényes szakmai feladatokkal, melyek közelebb vitték a kert- és tájépítészet szépségének megismeréséhez, és a témában történő szakmai elmélyüléshez.

Integrált városfejlesztési stratégia

A településtervezés és a tájépítészeti tevékenység területén szerzett szakmai tapasztalatok, valamint egy 2007-ben jelentkező speciális megbízás és az annak során kialakult és sikeresnek mondhatónak bizonyult munkakapcsolatok egy olyan sokrétű üzletág kialakulását alapozták meg, amely az azóta eltelt időszakban a cég, illetve cégcsoport egyik meghatározó, stratégiai tevékenységévé vált. 

Településtervezés

A fenntartható fejlesztés elve megköveteli, hogy a termelési és gazdasági növekedés, valamint az ezt szolgáló területfejlesztés és a természeti erőforrások használata a táj és a települések gazdagodásával, a környezeti elemek minőségének javulásával, értékeinek megőrzésével, a tartós növekedési folyamatokat hosszú távon biztosító környezet-állapotok fenntartásával és a létfeltételek javításával járjon együtt. Az ezt elősegítő tervezéshez-fejlesztéshez, ill.

Komplex tervezés, lebonyolítás

Komplex tervezés, lebonyolítás

Az Art Vital Kft. azon kevés tervező szervezet közé tartozik, melyek egy struktúrán belül gondoskodnak magas színvonalú tervezői, valamint ezt követő, illetve ezzel szorosan összefonódó műszaki ellenőrzési és lebonyolítási tevékenység végzésére alkalmas személyi háttérről. Előbbiek biztosítása érdekében a cég kettős ügyvezetéssel dolgozik, ami egyben a két terület részleges személyi kettéválasztását is jelenti annak ellenére, hogy az ügyvezetők esetenként képesek és kénytelenek egymás teljeskörű szakmai helyettesítését is ellátni.

Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás

Az Art Vital Kft. tervezői alaptevékenysége mellett, a piac igényeit érzékelve, és a korábbi nagy kapacitású, tekintélyes beruházó szervezetek leépülését, megszűnését látva stratégiai célként tűzte ki a cég műszaki ellenőrzési, lebonyolítási tevékenységének kialakítását, megerősítését, és folyamatossá tételét.

Építészeti tervezés

Építészeti tervezés

Az Art Vital Kft. teljeskörű építőipari generáltervezői tevékenységet végez, melybe beletartozik az építészeti, statikai, épületgépészeti (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, fűtés, hűtés, gázellátás), elektromos (gyenge- és erősáramú), külső közmű (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás, elektromos energia ellátás, stb.) és közlekedési munkarészek elkészítése.