Téglás piac kiviteli tervezése

építészeti tervezés
281,48 m2
Téglás, Pozsár Gyula utca 1/3. Hrsz: 217/3.sz.

Téglás Város Önkormányzata megbízásából a feladat a „VP6-7.2.1.1-20 – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése”

című 3289349079 azonosító számú támogatáshoz kapcsolódóan a 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 1. szám, Hrsz.: 217. alatt kialakítandó „Városi Piac”

megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése volt. A tervezés alapját a T-19/2021. munkaszámon készített építési engedélyezési

tervdokumentáció képezte.